Polityka prywatności

Zmiany Polityki prywatności

W celu uaktualnienia informacji zawartych w niniejszej Polityce prywatności oraz jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianie. W przypadku zmiany treści Polityki prywatności, zmieniona zostanie data jej aktualizacji wskazana na końcu jej tekstu. W celu zasięgnięcia informacji o sposobie ochrony danych osobowych, Administrator rekomenduje Użytkownikom regularne zapoznawanie się z postanowieniami Polityki Prywatności.

Informacje kontaktowe

W celu uzyskania jakichkolwiek informacji dotyczących niniejszej Polityki Prywatności, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem danych osobowych: Kamiński Siłowniki hydrauliczne produkcja naprawa, przy ulicy Okrzei 104,68-200 Żary, NIP: 9281121182 z wykorzystaniem następujących danych kontaktowych: biuro@zprkaminski.pl.

Ponadto istnieje również możliwość kontaktu drogą pocztową pod adresem: Okrzei 104,68-200 Żary .

 

Z naszym doświadczeniem zrealizujemy każde zlecenie!